Examens

Flutastic

Elke keer is het toch weer spannend: de examens voor muziek. Vooral de leerlingen die verbonden zijn aan muziekverenigingen gaan als ze eraan toe zijn examen doen.

Na een jaar theorieles volgt er eerst een theorie examen. Deze zijn inmiddels achter de rug en alle leerlingen van mij zijn gelukkig geslaagd voor hun theorie. En dat betekent: praktijk examen! Misschien nog wel veel spannender dan theorie examen. Want bij praktijk examen moet je voor een jury gaan spelen en wordt je op vele punten beoordeeld.

Uiteraard zijn we al weken bezig met de voorbereidingen. Er moeten veel stukken gespeeld worden: studiestukken, duetten, samenspeelstukken, toonladders, een muziekstuk uit het hoofd, improvisatie enz. enz. Er moet hard gewerkt worden, want een diploma haal je niet maar zo!

In totaal zijn er 4 diploma’s te behalen voor muziek: A, B, C en D. De diploma’s die ze halen zijn landelijke diploma’s en dat betekent ook dat landelijk er eisen gesteld zijn voor wat een leerling moet kunnen om een diploma te behalen. A is het eerste diploma en D is het laatste.

Naast dat de leerlingen beoordeeld worden op of ze alle toonladders weten en de stukken die ze voorbereid hebben, kunnen spelen, wordt er ook geluisterd naar hoe de klank is, hoe iemand articuleert, hoe muzikaal iemand kan spelen. Er komt dus veel bij kijken.

Gelukkig voor de leerling zal de uitslag van het examen niet lang op zich laten wachten. Direct nadat ze gespeeld hebben,  gaat de jury in beraad en krijgen ze direct de uitslag en het diploma indien ze geslaagd zijn.

Aankomende zaterdag is het voor mijn leerlingen dan zo ver. Een spannende dag met hopelijk veel blije geslaagde leerlingen aan het einde van de dag. En naast de spanning…niet vergeten ook plezier in het spelen te hebben natuurlijk!

Voor alle leerlingen die nog examen moeten doen: heel veel succes en geniet van je examen!