Flutastic » Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van hulpverlening waarbij muziek ingezet wordt om te werken aan onder andere verandering, ontwikkeling, stabiliteit en acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat muziek een positieve werking heeft op lichaam en geest mits het op de juiste manier wordt aangeboden. Muziektherapie kan ingezet worden bij dementie, verstandelijk gehandicapten, gedragsproblematiek, psychische aandoeningen zoals onder andere persoonlijkheidsstoornissen, depressie en verslavingen, maar ook bij depressie.

Muziektherapie kan verschillende doelen hebben. Met de cliënt (of indien dit niet mogelijk is met de naaste familie) maak ik een behandelplan. Samen kijken we aan welke doelen we gaan werken.

Doelen van muziektherapie:

  • Terugdringen van problematiek of stoornis. Hierbij is dan sprake van een verandering die bewerkstelligt wordt. Dit is vooral inzichtgevend in gedrag en verandering van gedrag bewerkstelligen.
  • Ontwikkelingsgericht: het ontwikkelen van vaardigheden en mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is kinderen met een verstandelijke beperking bij problematiek helpen zodat zij wellicht de mogelijkheid hebben naar een speciaal onderwijs school te kunnen.
  • Acceptatie of copingsvaardigheden: hierbij werk je aan het leren accepteren van verliezen of beperkingen.
  • Stabilisatiegericht: Hier is bijvoorbeeld sprake van in de palliatieve zorg. Hier wordt lijden verlicht. Maar ook bij dementie wordt hiermee gewerkt door zo lang mogelijk vast te houden van wat er nog is en mensen ontspanning en plezier geven tijdens muziektherapie.

Bovenstaande doelen zijn algemeen gespecificeerd. In een behandelplan kijken we bij de intake waar de problematiek ligt en wat er nodig is om deze te reduceren.